Nylig utgitte bøker

Silje Ragnhildstveit Anne Golden Ann-Kristin Helland Gujord (red.) Nye innsikter i norsk som andrespråk Inspirert av Kari Tenfjords forskning isbn 978-82-93690-12-2 . Forventes tilgjengelig mars 2023.

Heming H. Gujord. Skåla. Mitt landssvik. Ein sorgprosess. ISBN 978-82-93690-11-5

Elin Stengrundet, Erik Bjerck Hagen. Ung må Wergeland ennå være. Sju artikler. 978-82-93690-10-8

Willy Dahl. Kaktus og Roser. Anmeldelser av norsk litteratur 1954-1991. 978-82-93690-09-2

Nation som kvalitet. Smak, offentligheter och folk i 1800-talets Norden. Eds. Anna Bohlin, Elin Stengrundet.

978-82-93690-08-5

St. Sunniva. Irsk dronning, norsk vernehelgen. Irish Queen, Norwegian Patron Saint. Eds. Alf Tore Hommedal, Åslaug Ommundsen, Alexander O'Hara. 978-82-93690-07-8


"Det gik aldrig, aldrig over". Amalie Skrams svigerdatter, skuespiller Signe Grieg Müllers memoarer om familie-, kultur- og teaterliv fra 1870-årene til århundreskiftet. Tilrettelagt av Kari Berle Nilsen. Innledning ved Tor B. Trolie. 2020 ISBN 978-82-93690-06-1

Kjære Moder! SS-offiser og frontkjemper P. Th. Sandborgs brev hjem 1940-44. ISBN 978-82-93690-05-4Undergang og utopi. Poesi i krisetider. Trude-Kristin Mjelde Aarvik. Torgeir Skogen. Eirik Vassenden, red. 2019 ISBN 978-82-93690-04-7

Nye posisjoner i poplyrikken. Nye posisjoner i samtidslyrikken. Modernisme i nordisk lyrikk 10-11.2019 ISBN 978-82-93690-02-3Du er nu min datter. Brevvekslingen mellom Amalie Skram og svigerdatteren Signe Grieg Müller. Ved Kari Berle Nilsen. 2019. ISBN 978-82-93690-01-6Henrik Wergeland. The Swallow. Svalen. Texts in English and Norwegian.Translated by Annabelle Despard. Introduction and Essay by Bjarne Markussen. 2018.

ISBN 978-82-93690-00-9

Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk,kartlegging og forskningstradisjon. Red. Christine Hamm, Ingrid Nestås Mathisen, Anemari Neple. 2018.

ISBN 978-82-90359-98-5

Lidelsens estetikk. Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Christine Hamm, Siri Hempel Lindøe, Bjarne Markussen, red. 2017 ISBN 978-2-82-9035995-4


Økopoesi. Modernisme i nordisk lyrikk 9.Peter Stein Larsen, Louise Mønster, Hans Kristian Rusta, red. 2017. ISBN 978-2-82-9035997-8

Økopoesi forholder sig til naturen og verden omkring os og tematiserer miljø- og klimamæssige udfordringer. En sådan poesi sætter fokus på, hvordan vi forstår, erfarer og behandler naturen, og den forholder sig til den gensidige interaktion mellem menneske og natur. På den baggrund er det ikke overraskende, at interessen for miljø og klima er fremtrædende i samtidspoesien.

Antologien udpeger ikke en specifik form for økopoesi, men anskuer denne som en bred strømning inden for nordisk lyrik, som på forskellig vis tematiserer natur og klima. Bogens syv atikler tager udgangspunkt i poetiske tekster, der spænder fra romantikkens harmoniske natursyn til postmoderne apokalyptiske perspektiver og fra Finland i øst til Færøerne i vest. Herigennem optegnes økopoesiens centrale og vidtspændende position i Norden.

Indhold

Peter Stein Larsen, Louise Mønster og Hans Kristian Rustad

Indledning

Peter Stein Larsen

Økokritiske perspektiver på nordisk lyrik

Idar Stegane

Økokritisk lesing av nokre dikt hos Olav H. Hauge og Bengt Berg

Hadle Oftedal Andersen

Hestar i nordisk modernisme

Bergur Djurhuus Hansen

Rester af natur findes

Økokritik mellem apokalypse og revolutionsromantik i digte af Jóanes Nielsen og Peter Nielsen

Johan Alfredsson

Program eller kod – kultur eller natur

Om digitala och ekologiska erfarenheter i samtida poesi

Hans Kristian Rustad

Vendinger, eller å snu verden mot verden

Poetisk engasjement i Forfatternes klimaaksjon

Louise Mønster

Antropocæn poesi

Et spor i ny skandinavisk digtning


Kjære Tomasine! Brev til Tomasine Tolleivsdotter Vasset frå 1902 til 1931. Idar Stegane, red. 2016. ISBN 978-82-9035993-0

Långa dikter. Berättelse, experiment, politik. Modernisme i nordisk lyrikk 8, 2016. ISBN 978-82-90359-94-7

NINA. GJÆLD. To skuespill av Amalie Skram. Ved Kari Gaarder Losnedahl. 2015. ISBN 978 82 90359 916

For første gang presenteres Amalie Skrams to skuespill Nina og Gjæld. Nina ble skrevet

omkring 1879/80, Gjæld i årene 1885–1887. Begge stykkene ble ferdiggjort av Amalie

Skram, innlevert til teatre og forlag, men refusert. Uavhengig av refusjonen representerer

de en tidlig Amalie Skram, en Amalie Skram i emning. Boken avsluttes med et essay om

stykkene med utgangspunkt i teatret og tiden.

Modernisme i nordisk lyrikk 7. 2015 ISBN 978 82 90359 923

Filosofi og helseforskning. Reidar K. Lie, Lars Svendsen, Espen Gamlund. 2015. ISBN 978 82 90359 909

Stefan Kjerkegaard og Unni Langås (red). Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6. ISBN 978-82-9359-88-6, 2013

Eivind Tjønneland. Gloria Amoris. Henrik Ibsen Kjærlighedens komedie 150 år. ISBN 978-82-90359-87-9, 2012

Det er 150 år siden Henrik Ibsens drama ble publisert. I denne boken belyser 9 av våre fremste Ibsen-forskere komedien ut fra biografiske, bokhistoriske, teaterhistoriske og filosofiske perspektiver. 1862 var et vanskelig år for Ibsen, økonomisk og personlig. Likevel klarte han å skape et verk som stadig er en utfordring for fortolkerne. Stykket spilles fortsatt på teatrene, både nasjonalt og internasjonalt. Dramaet blir ofte lest som en viktig forløper for Brand og Peer Gynt. Ibsens satire over konvensjonenes klamme grep om kjærligheten gir ikke bare et viktig innblikk i den tidens syn på ekteskap og moral, men belyser i komisk form essensielle problemer ved den europeiske kjærlighetsideen som fortsatt står åpne. Antologien er basert på en konferanse arrangert av professor Tjønneland i samarbeid med Nasjonalbiblioteket 24. mai 2012.

Ingrid Nilsen og Idar Stegane, red. Poesi postmillenium. Lyrikk i første tiåret av 2000-talet. 2012. ISBN 978-82-90359-86-2

I denne boka vender Normod, nettvrverket for nordisk modernistisk lyrikk, seg mot den heilt nye og levande lyrikken, den som vart skriven i det første tiåret av det nye hundreåret. Det er ikkje for å samanfatte det eine store biletet av lyrikken i dette tiåret. Snarare ønskjer dette forskarnettverket å gi tilgang til moglege lesingar og perspektiv på den lyrikken som er skriven heilt nyleg. Her er artiklar om fleirstemmig lyrikk, om bruk av ready-mades, om nærleik til talespråk og om det politiske i lyrikken: sentralt står spørsmål om språkleg hybriditet, om ny bruk av tradisjonelle former som sonetten og konvensjonelle motiv som blomster-diktet og om forholdet mellom dikt og røynd.

Unni Langås. Dialogues in Poetry. An essay on Eldrid Lunden. 2010. ISBN 82-90359-82-9

Ellen Rees. Figurative Space in the novels of Cora Sandel. 2010. 978-82-90359-83-1

Idar Stegane. Pål Bjørby, ed. Idar Stegane. Artiklar om litteratur. 2009. ISBN 978-82-90359-81-7

Gunnstein Akselberg, Eivind Tjønneland. Frode Thorsen, eds. Holberg og Essayet. 2006. ISBN 82-90359-77-2

Tanya Thresher. Cecilie Løveid: Engendering a dramatic tradition. 2005. ISBN 82-90359-74-8

Pål Bjørby, Alvild Dvergsdal, Idar Stegane, eds. Ibsen on the cusp of the 21st century. Critical perspectives. 2005. ISBN 82-90359-75-6

Kristoffer Kruken. Sophus Bugges brev. 3 bind. 2004

Pål Bjørby, Alvhild Dvergsdal, Idar Stegane, eds. Eit ord - ein stein. Studiar i nynorsk skriftliv. 2000. ISBN 82-90359-63-2

Elin Page. The real lady from the sea. 2002. ISBN 82-90359-66-7

The first major presentation in English of the 19th century Danish-Norwegian writer Magdalene Thoresen (1819-1903)

Pål Bjørby, Asbjørn Aarseth, eds. Proceedings. IX International Ibsen Conference. Bergen 5-10 June 2000. 2001. ISBN 82-90359-65-9