Liste over bøker

Heming H. Gujord. Skåla. Mitt landssvik. Ein sorgprosess. ISBN 978-82-93690-11-5

Silje Ragnhildstveit, Anne Golden, Ann-Kristin Helland Gujord. Nye innsikter i norsk som andrespråk. Inspirert av Kari Tenfjord. 978-82-93690-12-2 

En mann av sin tid. Johan Ludvig Alvers dagbok 1869-1888. Tilrettelagt av Kari Berle Nilsen. Innledning ved Lisbeth Mikaelsson.  978-82-93690-13-9

Elin Stengrundet, Erik Bjerck Hagen. Ung må Wergeland ennå være. Sju artikler. 

978-82-93690-10-8


Willy Dahl. Kaktus og Roser. Anmeldelser av norsk litteratur 1954-1991. 978-82-93690-09-2 Nation som kvalitet. Smak, offentligheter och folk i 1800-talets Norden. Eds. Anna Bohlin, Elin Stengrundet. 

978-82-93690-08-5 

St. Sunniva. Irsk dronning, norsk vernehelgen. Irish Queen, Norwegian Patron Saint. Eds. Alf Tore Hommedal, Åslaug  Ommundsen, Alexander O'Hara.  978-82-93690-07-8


Det gik aldrig, aldrig over". Amalie Skrams svigerdatter, skuespiller Signe Grieg Müllers memoarer om familie-, kultur- og teaterliv fra 1870-årene til århundreskiftet. Tilrettelagt av Kari Berle Nilsen. Innledning ved Tor B. Trolie. 2020 ISBN 978-82-93690-06-1

Kjære Moder! SS-offiser og frontkjemper P. Th. Sandborgs brev hjem 1940-44. ISBN 978-82-93690-05-4


Undergang og utopi. Poesi i krisetider. Trude-Kristin Mjelde Aarvik. Torgeir Skogen. Eirik Vassenden, red. 2019 ISBN 978-82-93690-04-7


Nye posisjoner i poplyrikken. Nye posisjoner i samtidslyrikken. Modernisme i nordisk lyrikk 10-11.2019 ISBN 978-82-93690-02-3


Du er nu min datter. Brevvekslingen mellom Amalie Skram og svigerdatteren Signe Grieg Müller. Ved Kari Berle Nilsen. 2019. ISBN 978-82-93690-01-6


Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk,kartlegging og forskningstradisjon. Red. Christine Hamm, Ingrid Nestås Mathisen, Anemari Neple. 2018. 

ISBN 978-82-90359-98-5 

Henrik Wergeland. The Swallow. Svalen. Texts in English and Norwegian.Translated by Annabelle Despard. Introduction and Essay by Bjarne Markussen. 2018. 

ISBN 978-82-93690-00-9

Kjære Tomasine! Brev til Tomasine Tolleivsdotter Vasset frå 1902 til 1931. Idar Stegane, red. 2016. ISBN 978-82-9035993-0


Långa dikter. Berättelse, experiment, politik. Modernisme i nordisk lyrikk 8, 2016. ISBN 978-82-90359-94-7


Lidelsens estetikk. Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Christine Hamm, Siri Hempel Lindøe, Bjarne Markussen, red. 2017 ISBN 978-2-82-9035995-4


NINA. GJÆLD. To skuespill av Amalie Skram. Ved Kari Gaarder Losnedahl. 2015.  ISBN 978 82 90359 916 

Filosofi og helseforskning. Reidar K. Lie, Lars Svendsen, Espen Gamlund. 2015. ISBN 978 82 90359 909  

 

Modernisme i nordisk lyrikk 7. 2015  ISBN 978 82 90359 923