Alvheim & Eide

Alvheim og Eide er et akademisk forlag som gir ut bøker om nordisk litteratur, også på engelsk. En av våre bokserier er Scandinavian Women Writers. 

 

On this site you will find a description of some of our recent books. 

 

If you need to get in touch with us about an order, please send an email to alvheim.eide at gmail.com.